Srbija

Antologijska skupstina Lovackog saveza Srbije

Pin It

Bez namere da stajemo na neku stranu, u situaciji kada su stvari postale komplikovanije nego ikad, postavljamo vam dva pogleda na jednu istu stvar, a ta stvar je Skupstina Lovackog saveza Srbije, odrzana 30. juna 2012. godine u Smederevu, koja će verovatno uci u anale kao dogadjaj bez presedana u novijoj lovačkoj istoriji srpskog lovstva.

Prvo vam prenosimo pogled na Skupstinu iz ugla domacina, Lovačkog saveza Srbije, i to prenosimo sa njihovog sajta, u celini:

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE


•Redovno zasedanje - treće po redu u ovoj godini
•Skupština trajala 5 sati
Skupština je počela sa radom u 11.40 časova. Članovi Skupštine su se razišli nakon gotovo pet sati rada, oko 17.15 časova.

•Rad Skupštine 
Skupština je radila po predloženom dnevnom redu: 1. Primena Statuta Lovačkog saveza Srbije -usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine LSS, član 2, stav 2, po kome se broj članova Skupštine usklađuje sa evidentiranim brojem lovačkih udruženja, članica Lovačkog saveza Srbije, koja su izmirila svoje statutarne obaveze -članarina, 2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine -deo -održane 25.02.2012. godine u Beogradu, 3. Donošenje Odluke Skupštine o tumačenju odredbi člana 7. i čl. 49. 52. 55. 76. i 77. Statuta LSS, 4. Donošenje Odluke o kontinuitetu članstva za lovačka udruženja koja su izvršila uplatu članarine posle konstatacije predsednika o prestanku članstva, 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu: A. Predsednika Lovačkog saveza Srbije, sa osvrtom na rad Radne grupe imenovane na sednici Skupštine od 27.02.2011. godine, B. Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, C. Nadzornog odbora Lovačkog saveza Srbije 6. Donošenje Odluke o visini članarine za 2012. godinu i usvajanju Finansijskog plana Lovačkog saveza Srbije za 2012. godinu, 7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Izborne komisije, 8. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora, po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona 9. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora - po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona, 10. Donošenje Odluka o razrešenju i izboru članova Suda časti, po predlozima sa sednica Saveta lovnih regiona, 11. Donošenje odgovarajućih odluka u funkciji poboljšanja rada Saveza i Službe, 12. Donošenje Odluka po molbama lovačkih udruženja: Caričin grad iz Sjenice, Golija iz Duge Poljane, Aleksa Dj. Popović grad Užice, za prijem u članstvo LSS,13. Pitanja i predlozi. Dnevni red je usvojen većinom glasova (82 člana Skupštine od 140, koliko je iznosio utvrđeni kvorum, na osnovu izveštaja Verifikacione komisije).
•Radno predsedništvo 
Radno predsedništvo je zasedalo u sastavu: Marko Tica, predsedavajući, Dragomir Simić i Dragan Maksimović, članovi Skupštine.
•Izvod iz zapisnika
Predsedavajući je predložio za zapisničara Rodoljuba Hadži- Cenića, što je prihvaćeno, jednoglasno. Za overače Zapisnika predloženi su Dragomir Simić i Dragan Maksimović, što je takođe prihvaćeno jednoglasno.
Kvorum 
Verifikaciona komisija je konstatovala da sednici Skupštine LSS od ukupno 206 članova, prisustvuje 140 članova, te da ona prema tome ima kvorum za rad i da može punovažno da odlučuje. Za ovakav Izveštaj Verifikacione Komisije, glasalo je 85 članova Skupštine, na osnovu čega je i prihvaćen.
•Kako je radila Skupština 
Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine je usvojen jednoglasno. Doneta je Odluka Skupštine o tumačenju odredbi 7, i članova 49. 52. 55. 76. i 77. Statuta LSS. Ova Odluka je usvojena sa81 glasom članova Skupštine. Doneta je Odluka da je udruženjima koja nisu izmirila članarinu prestalo članstvo u LSS, u skladu sa članom 57. stav 2, Statuta LSS. Skupština LSS je odlučila da lovačka udruženja, koja su posle utvrđivanja verifikovanog pregleda, evidentirana kao udruženja koja nisu izvršila uplatu članarine, a u međuvremenu su ovu obavezu izmirili, da nastavljaju članstvo u LSS u kontinuitetu. Ova Odluka je doneta sa 88 glasova za, čime je usvojena. Predsednik Skupštine je usmeno izneo spisak LU koja nisu izmirila članarinu i prema tome gube status člana. Zatim se prešlo na razmatranje i usvajanje izveštaja o radu. Usvojeni su izveštaji o radu Upravnog odbora LSS (81 glas za) i Nadzornog odbora LSS (80 glasova za), uključujući i Izveštaj predsednika LSS (80 glasova za), gde je usvojen i poseban osvrt na rad Statutarne Komisije, imenovane na sednici Skupštine LSS, 27.02.2011. godine. Svi izveštaji su usvojeni većinom glasova. Posle obrazloženja predsedavajućeg, Skupština je donela Odluku o visini članarine za 2012. godinu. Usvojena je članarina od 500,00 RSD. Tom prilikom je usvojen i Finansijski plan LSS za 2012. godinu. Skupština je donela Odluku da razreši četiri dosadašnja člana Izborne Komisije i izvrši izbor novih članova, i to: Dobrivoje Cvetković, Stanko Andrić, Mecinović Mufid i Dodić Dragan. Skupština je donela Odluku o razrešenju članova UO kojima je usled primene statutarnih odredaba prestalo članstvo LU koja su ih delegirala. Na osnovu predloga regiona razrešeni su Uroš Đoković, Milenko Rudinac, Slaviša Tanasković, Božić Milan i Zoran Marinković. Odlukom Skupštine izabrani su (sa 78 glasova za) članovi UO i to: Boban Lazić, Dragan Sinđelić, Milomir Jovanović, Radojko Grujić i Veljko Aleksić. Skupština je donela Odluku da razreši članove Nadzornog odbora LSS, na osnovu predloga Saveta lovnih regiona i to: Dragan Guberinić i Milkov Dejan. Takođe je predloženo da se iz Nadzornog odbora opozove i Aleksandar Sinđelić, ali obzirom da za ovaj predlog nije glasao dovoljan broj članova Skupštine (57 glasova za), Aleksandar Sinđelić i dalje ostaje član NO LSS. Na predlog Saveta beogradskog lovnog regiona, Skupština je usvojila (sa 75 glasova za) Odluku o izboru Slobodana Starčevića u Nadzorni odbor LSS. Na osnovu predloga Saveta lovnih regiona, razrešen je, kao član Suda časti, Dragan Vasiljević. Sa 77 glasova za, doneta je Odluka Skupštine o izboru Miloja Bakića za člana Suda časti. Na kraju sednice Skupština je razmatrala prijem u Lovački savez Srbije novih lovačkih udruženja. U Lovački savez Srbije su primljena lovačka udruženja "Caričin grad" iz Sjenice, "Golija" iz Duge Poljane i "Tigar" iz Žitkovca, većinom glasova članova Skupštine. Na predlog i uz obrazloženje predsednika LSS, izabran je Statutarni odbor od pet članova u sastavu: Ljubiša Radojičić, Živko Radosavljević, Predrag Gligorijević, Škobić Pero i Dušan Latinović. Nakon ove tačke, dnevni red je iscrpljen i predsednik Skupštine je srdačno pozdravljajući prisutne uputio reči zahvalnosti na strpljenju i kvalitetnom radu, čime je sednica završena.
•Zasedanje u Skupštini Opštine 
Radnici SO Smederevo bili su uzorni domaćini, tako da je sve proteklo ukonstruktivnoj atmosferi.
za LSS PRess, dipl. ing. Rodoljub Hadži Cenić

IZVOR: sajt Lovački savez Srbije

 

A potom informacija sa sajta Lovačkog saveza Vojvodine, koja se odnosi na istu sednicu, takodje u celini:

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE
Smederevo, 30. juna 2012. godine

INFORMACIJA
članovima Lovačkog saveza Vojvodine

1.

Ovu informaciju čine podaci prikupljeni iz saznanja članova organa Lovačkog saveza Srbije iz Vojvodine i drugih regiona Srbije, delegata u skupštini i drugih koji su neposredno učestvovali u nedavnim događajima koji su potresli lovačku organizaciju Srbije, kao i podaci iz dokumentacije nastale posle distribuiranja odluka predsednika LSS o isključivanju članova saveza i sazivanja skupštine u Smederevu.
Njome se članovima žele pružiti prva neposredna saznanja o događajima koji prerastaju granice nesuglasica oko pojedinih pitanja i ozbiljno prete da razore Lovački savez i zajedništvo lovaca Srbije.
Zakazana je vanredna sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine. Očekuje se da će biti data zvanična informacija o proteklim događajima u Lovačkom savezu Srbije i donetim odlukama o delovanju saveza sa ciljem prevazilaženja nastale situacije. Na sednici Odbora verovatno će biti odlučivano i o pitanju sazivanja nove vanredne skupštine Lovačkog saveza Vojvodine, imajući u vidu težinu nastale situacije..

2.

Posle dva bezuspešna pokušaja, u februaru i aprilu ove godine, treći put sazvana redovna godišnja sednica skupštine Lovačkog saveza Srbije raspala se na samom početku.
Nagomilani problemi, odbijanje da se napusti stari način rada i privilegije, neskriveno nastojanje da se sprovede obračun sa neistomišljenicima i uspostavi prevlast u organima saveza – doveli su na kraju do revolta i razlaza na samom početku rada skupštine u Smederevu
Skupštinu je napustilo 54 člana saveza, a medju njima i većina predstavnika udruženja iz Vojvodine. Na skupštini je, prema verifikovanom broju mandata, ostalo 87 delegata. Inače, Poslovnikom o radu Skupštine Lovačkog saveza Srbije utvrđeno je da skupštinu ovog saziva čini ukupno 254 članova skupštine, a njegovim statutom propisano da ona može punovažno da radi i odlučuje kada joj prisustvuje vise od polovine ukupnog broja njenih članova.

3.

Sam način zakazivanja i pripreme sednice skupštine, ukazivao je da se neće dešavati ništa dobro. Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije nije znao za zakazivanje sednice niti je predsednik saveza tim povodom sazivao.Upravni odbor. Izbegnuto je da se pitanje zakazivanja sednice i dnevnog reda razmatra na Upravnom odboru kao što se uvek radilo. Upravni odbor je uvek bio taj organ saveza koji je utvrđivao i vreme održavanja skupštine, kao i predloge skupštinskih odluka.
Sve do poslednje nedelje pred skupštinu, jedan deo članstva nije znao da je skupština zakazana i šta će na njoj biti, a Lovački savez Vojvodine i njegovo članstvo uveravani su da to nije ni učinjeno. Na vanrednoj skupštini Lovačkog saveza Vojvodine održanoj u Futogu, Predsednik skupštine Lovačkog saveza Srbije je uz mnoga druga obećanja obavestio prisutne da neće još zakazivatiti sednicu, a kasnije se iz kontakata sa drugim regionima doznalo da je ona u vreme kada je davano to obećanje već uveliko bila zakazana za 30. juni a kao mesto njenog održavanja odrđeno Smederevo.
Sve je to neodoljivo podsećalo na poslednju sednicu Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije koja je sazvana po istoj metodi – tako što su jedni članovi pozvani a drugi nisu ( između ostalih i svi članovi iz Vojvodine). Kada se to pročulo, a na sednici se pojavili i nepozvani članovi, Upravni odbor više nikada nije sazvan, sve do danas. Ko je za to vreme uzurpirao njegova statutarna prava i obaveze u upravljanju savezom ( i takva kao što su: zaključenje ugovora, odluke iz poslovanja, finansijske odluke i sve druge odluke kojima se stvaraju obaveze za savez ...) ostalo je do sada nepoznato, ali je poznata skandalozna činjenica da do danas predsednik Lovačkog saveza Srbije više nikada nije sazivao Upravni odbor i da on ne funkcioniše u Lovačkom savezu Srbije.
Posle nedavnih događaja oko isključenja članova iz Vojvodine i lovačkih udruženja iz drugih regiona Srbije od strane predsednika Lovačkog saveza Srbije – sam tok pripreme skupštine u Smederevu i, na kraju i njen dnevni red, nagoveštavao je da su isključenja bila tek prvi korak kojim se želi utrti put cilju, da se ne preza od konflikta širih razmera i da ciljevi zbog kojih je doneta ta odluka još nisu ostvareni.
U Vojvodini jedan broj udruženja nije uopšte dobio pozive , a veče pred skupštinu još su dolazili pozivi od članova Lovačkog saveza Vojvodine koji su dobili obaveštenje od Lovačkog saveza Vojvodine da je organizovan prevoz autobusom do Smedereva, ali nisu dobili i poziv od Lovačkog saveza Srbije da dođu i učestvuju na skupštini u Smederevu.
Isti slučaj se dešavao i sa jednim brojem udruženja iz drugih regiona Srbije, a jednom broju su upućivana i usmena upozorenja da im neće biti dozvoljeno da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini.
Pročulo se da će Skupština imati fizičko obezbeđenje, da će u salu moći da uđu i učestvuju u radu skupštine samo oni koji su na spisku ( što se na kraju i obistinilo), a uz to je kružila i neverovatna informacija nezapisana u lovačkim analima – da je skupština Lovačkog saveza Srbije prijavljena kao “ skup visokog rizika”.
Dan pre održavanja sednice, Lovački savez Vojvodine je dobio obaveštenje od predsednika LSS da će vojvođanski lovci imati samo 42 člana u skupštini “ koji mogu punopravno da učestvuju u radu skupštine”.
Postalo je očigledno da se do poslednjeg časa vrši prebrojavanje potrebnih glasova za donošenje nameravanih odluka i vrše potrebne korekcije.
4.

Što se tiče odluka, Dnevni red je jasno upućivao na nameru da se izmeni sastav organa saveza ( Upravnog odbora i Nadzornog odbora kao ključnih organa u oblasti poslovanja saveza, odnosno i Suda časti kao ključnog organa u disciplinskoj i etičkoj oblasti delovanja saveza) i izaberu neki drugi ljudi za koje se uopšte nije znalo ni ko su ni ko ih predlaže, jer nije bilo nikakvog materijala. U dnevni red stavljeno je “ tumačenje” većeg broja članova statuta saveza a da se nije znalo o čemu se radi, jer nije bio dostavljen nikakav materijal uz poziv. Stavljeno je na dnevni red i utvrđivanje kome je prestalo članstvo u savezu nazvano “ utvrđivanjem prekida kontinuiteta u članstvu”, što je značilo da se do poslednjeg časa neće znati ko je clan a ko nije.. U čemu će se sastojati tačka gde će se donositi odluka o unapređenje stručne službe saveza nije se moglo naslutiti, jer nije bilo materijala, a za druge odluke se bez materijala i predloga uopšte nije znalo šta im je tačno predmet.. Ipak, potpuno iznenađenje je nastalo kada je na samoj sednici saopšteno da će se menjati broj članova skupštine i, pošto je on utvrđen u Poslovniku o radu skupštine, da će se taj opšti akt promeniti – i odmah primeniti na sednici . Kada je izrečeno koji će to biti broj, postalo je jasno da je kvorum potpuno promenjen, da je sprečavanjem učešća grupe udrženja u radu skupštine većina postala manjina i da je postalo nebitno kakav će biti dalji tok sednice.
U takvoj atmosferi, uz proveravanje svakog delegata u predvorju gde su radnici stručne službe gledali u spisak i dodeljivale bedževe ( “ Član skupštine”, “Gost” itd.) a fizičko obezbedje na ulazu u salu kontrolisalo i dozvoljavalo ulazak na skupštinu (bilo je onih koji su ostali da stoje napolju, a jedan veći broj delegata udruženja mogao je ući u salu tek kad je pristao na status “ gosta “ – i okačio bedž sa natpisom “Gost”), započet je rad skupštine uz proteste pojedinih delegata sa skupštinske govornice zbog takvog postupanja.
Na samom početku predsedavajući je pokušao da salu podeli grupisanjem na deo sale za “ Goste” i deo za delegate “Članove skupštine”, ali mu to nije pošlo za rukom.
Zatim se oglušio o zahtev da se ne sprovodi diskriminacija prema više od 35 lovačkih udruženja kojima se ne dozvoljava punopravno učešće u radu i odlučivanju na skupštini, jer nije jasno zašto baš udruženja iz tog regiona to ne mogu. Kada je počeo da oduzima reč i počelo se sa nadvikivanjem nakon upozorenja sa govornice da je dnevni red i način organizovanja rada skupštine u suprotnosti sa zakonom, statutom i odredbama poslovnika, pojedini delegati su počeli izlaziti sa skupštine a malo kasnije došlo je i do njenog masovnog napuštanja.

5.
Tako je nastavljeno sa zasedanjem u polupraznoj sali uz konstataciju, priča se, da nema potrebe da se utvrđuje kvorum – jer nas ima dovoljno.
Iako je sa skupštinske govornice izrečeno jasno: da se ne sme sprovoditi diskriminacija prema pojedinim udruženjima, koja su jednaka sa ostalim, i dalje im nije dozvoljeno da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini. Iako su zastupnik saveza i druga druga odgovorna lica čula jasno upozorenje na nezakonitost menjanja i primene opšteg akta na istoj sednici bez poštovanja ustavnog roka ( broj članova skupštine u Poslovniku o radu, od čega zavise i kvorum i punovažnost odluka donetih na skupštini), cela skupština se dalje odvijala na osnovu te izmene. Prešlo se i preko upozorenja da se ne može menjati i dopunjavati statut kroz njegovo navodno tumačenje, jer se time zaobilazi procedura dopuna propisana statutom. Na skupštini su smenjivani i izabrani organi saveza u sredini mandata i navodno izabrani novi uz potpuno kršenje postupka opoziva i izbora propisanog statutom i poslovnika o radu skupštine.

6.
Mnogo toga ostalo je neizrečeno. Nije se mogao izneti ni protest sa skupštinske govornice protiv jednog postupka koji je osramotio sve članove saveza. Lovci Kosova i Metohije i njihov lovački savez isto su isključeni odlukom predsednika saveza iz Lovačkog saveza Srbije. Ostavljajući po strani da je time prekršena odluka Upravnog odbora da članovi Lovačkog saveza Kosova i Metohije budu oslobođeni članarine, ovaj zaprepašćujući gest ne može se ničim opravdati. Odluka je naknadno povučena i Lovačkom savezu Kosova i Metohije je upućen poziv na skupštinu u Smederevu, ali niko nije došao. Inspiratore, počinioce i izvršioce tog dela trebalo bi udaljiti iz Lovačkog saveza Srbije, zbog bezdušja i nanete sramote lovcima Srbije. Njima bi trebalo da sudi Sud časti Lovačkog saveza Srbije, a lovcima Lovačkog saveza Kosova i Metohije uputiti javno izvinjenje i poziv da se vrate u članstvo Lovačkog saveza Srbije.

7.
Zašto se sve to desilo?
Rašireno je mišljenje učesnika u nedavnim događajima sa isključenjima i skupštinom u Smederevu da se radi o pokušaju da se spreče reforme i zaustavi sprovođenje volje većine, jer se sve veći broj članova Lovačkog saveza Srbije počeo izjašnjavati za menjanje postojećeg stanja u savezu.
I konačno, na skupštini u Smederevu doneta je i odluka o članarini saveza. Sada postoji osnov za izvršenje ove obaveze i trebalo bi da prestane priča oko toga da li se članarina plaća na osnovu predloga, akontacije ili odluke skupštine kako stoji u statutu. Ali, u Smederevu je utvrđena članarina od 500 a ne 200 dinara, kako je to predložio svojevremeno Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije u februaru 2012. godine.. Skupština je odlučila i da članstvo u Lovačkom savezu Srbije sada prestaje “ po automatizmu” što znači odmah i bez bilo kakve odluke ako se ne plati članarina.
Da se sve još više zakomplikuje, udruženja koja su dobila novoustanovljena lovišta u Vojvodini podnela su uz pomoć i podršku Lovačkog saveza Vojvodine zahteve za učlanjenje u Lovački savez Srbije.
Na vanrednoj sednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine moraće se tražiti odgovori na mnoga teška pitanja, bez obzira na mnogo puta potvrđeno i uneto u statut Lovačkog saveza Vojvodine – oprdeljenje za članstvo i jedinstvo u Lovačkom savezu Srbije.

U Novom Sadu, 3. jula 2012. godine

IZVOR: Lovački savez Vojvodine

 

Pin It

Komentari   

 
0 #1 Slobodan Cucic 06-07-2012 04:20
Kanda da se više ne volemo jako, al ko zna sutra se sve mož promenuti.
Citat
 

Dodaj komentar

Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila:

Komentari objavljeni na portalu Lovcisrbije.com ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi urednistva sajta, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja.

Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i uredništvo sajta jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila.

- Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva

- Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja.

- Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.

Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima uredništva sajta, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst .

Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni.

Administratori portala Lovcisrbije.com zadržavaju pravo da ne odobre komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.


Sigurnosni kod
Osveži

Srbija